Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Eğitim Servisi

Çağdaş İnfaz anlayışına paralel olarak hükümlü ve tutukluların topluma yararlı, yapıcı ve üretken kişiler olarak dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çeşitli eğitim,öğretim, ve sosyal-kültürel faaliyetleri yürütülmektedir. Kurumumuzdaki eğitim programlarından bir kısmı tutuklu ve hükümlülerin isteklerine bağlı olmakla birlikte okuma yazması olmayan tutuklu ve hükümlüler için yapılan eğitim programlarına hükümlü ve tutukluların katılması zorunludur

Kurumumuzda eğitim ve öğretim, sosyal-kültürel ve sportif faaliyetler planlı bir şekilde yürütülmektedir. Hükümlülerin topluma kazandırılması, sosyal ve manevi yönden uyumlu ve iyi birer vatandaş olmaları amaçlanmaktadır.

Kurumumuzda Eğitim ve öğretim başta olmak üzere tutuklu ve hükümlülere, Türkiye Cumhuriyetinin başta insan haklarına dayanan, milli, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu; Türk Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olduğunu kavratmayı; Atatürk İlke ve İnkılaplarınıbenimsetmeyi, onlara kişilik ve ahlaki karakterleri gelişmiş, sorumluluk taşıyan aile ve toplumun diğer üyeleri ile birleşebilen, çevresi ile işbirliği yapabilen, ülke hizmetleri ve kalkınmasına katkıda bulunan yıkıcı ve bölücü faaliyetlerden uzak milli ve manevi değerlere bağlı, karakter sahibi kişiler yetiştirmek amacı ile eğitim ve öğretim çalışmalarına uygun olarak Bakanlığımız emir ve genelgeleri, Bakanlar Kurulu kararları, Tüzük hükümleri, Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında ve diğer Bakanlıklar arasında yapılan protokole göre sürdürülmektedir.

Kurumumuzda eğitim faaliyetlerini yürütmek için 1 adet çok amaçlı Spor Salonu, 6 adet dershane, 8 adet atölye, 1 adet erkek kuaförlük salonu, kütüphane, 1 adet Konferans salonu, 2 adet futbol sahası ve 1 adet terzihane bulunmaktadır. Kurumumuzdaki bu atölyeler ve derslikler için malzemeler, demirbaşlar ve eğitim materyalleri alınmıştır. Projeksiyon cihazı alınarak modern eğitim araç ve gereçleri ile ders öğretmenlerinin ders yapabilmelerine olanak sağlanmıştır.

Kurumumuz Eğitim Biriminde kadrolu 2 Öğretmen ve kütüphane hizmetleri ile Diğer İşlemleri yürüten 5 İnfaz ve Koruma Memuru ile Birimde görev yapmaktadır. Kurumumuzda sürdürülen eğitim, öğretim, sosyal ve kültürel faaliyetler ana başlıkları ile şunlardır.

TEMEL EĞİTİM KURSLARI

 • Okuma-Yazma 1. Kademe Kursları
 • Okuma-Yazma 2. Kademe Kursları

ORTA VE YÜKSEK ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

 • Açık İlköğretim Okulu
 • Açık Öğretim Lisesi
 • Öğrenci Seçme Sınavı
 • Açık Öğretim Fakültesi

KURS FAALİYETLERİ

 • Mesleki Eğitim Kursları 
 • Sosyal ve Kültürel Kurslar
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri

SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER

 • Tiyatro Gösterimi
 • Konser
 • Konferans
 • Sinema Gösterimi
 • Bilgi Yarışması
 • Münazara
 • Satranç

SPOR FAALİYETLERİ

 • Futbol
 • Voleybol
 • Basketbol
 • Badminton
 • Masa Tenisi
 • Dart
Adres

Adalet Mah. Adalet Sk. Sincan Kampüs Yenikent - Sincan / ANKARA

Telefon

0312 589 50 76

0312 254 00 14

E-Posta

ankara.2nltcikisaretadalet.gov.tr