Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Görüntülü ve Sesli Görüşme İçin Gerekli Evraklar

HÜKÜMLÜ/TUTUKLU KİMLERLE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPABİLİR?

    Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik'in 74. Maddesinin 1. Fıkrasına göre kapalı kurumlarda bulunan hükümlüler, belgelendirmeleri koşuluyla eşi, dördüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları ve vasisi ile telefon görüşmesi yapabilir.

HÜKÜMLÜ/TUTUKLUNUN GÖRÜNTÜLÜ VE SESLİ (ACEP) TELEFONLA GÖRÜŞME YAPABİLMESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

   -  En son döneme ait telefon faturası veya abonelik sözleşmesi. (Islak İmza ve Kaşeli)

   -  Hat Sahibinin İkametgah ilmühaberi (e-Devlet Kapısından ya da İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerinden Temin Edilebilir)

   -  Hat Sahibinin Nüfus cüzdanı örneği(fotokopisi)

   -  Hat Sahibinin hükümlü veya tutukluyla akrabalık derecesini gösterir Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği. (e-Devlet Kapısından ya da İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerinden Temin Edilebilir)

   -  Hat Sahibinin Son 6(altı) ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

 

* Not   : Telefon faturası veya abonelik sözleşmesi kimin adınaysa diğer bütün evraklar aynı kişi adına olacaktır.

** Not : Evraklar fiziki olarak gönderilmesi (APS) veya elden teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Adres

Adalet Mah. Adalet Sk. Sincan Kampüs Yenikent - Sincan / ANKARA

Telefon

0312 589 50 76

0312 254 00 14

E-Posta

ankara.2nltcikisaretadalet.gov.tr